KVT Stockholm

Walk-in kammare Anpassningsbar och flexibel Walk-in kammare

Vi kan erbjuda walk-in kammare som är perfekt anpassade efter era behov och er budget.

  • Våra standardkammare erbjuder temperaturer från 0,-20,-30,-40, till +80°C
  • Vi erbjuder även specialanpassade kammare enligt era önskemål.
  • Walk-in kammaren kan fås med eller utan fukt-funktionalitet.