KVT Stockholm

Saltspraykammare

Saltdimmeprov är en speciell test för utvärdering mot korrosion på färg, lack och metall, samt den effekt den får på elektronik och elektriska system.

C&W’s kammare finns i olika utföranden och storlekar och kan tillgodose alla olika testnormer, inkl. bil-tillverkar standarder.