KVT Stockholm

Service av kyl & värmesystem

Vi kan erbjuda serviceavtal och preventiv underhållservice, besiktningar samt årlig rapportering till myndigheten gällande köldmedierapportering. Syftet med ett serviceavtal är att upprätta en servicestruktur som säkerhetställer anläggningens långsiktiga funktion.

Vi är serviceombud för CTC i hela Stor-Stockholm. Vi arbetar med CTC, Nibe, Borsch, IVT, Daikin m.m.

Datakyla serverrum

Vi kan erbjuda serviceavtal och preventiv underhållservice, besiktningar samt årlig rapportering till myndigheten gällande köldmedierapportering. Syftet med ett serviceavtal är att upprätta en servicestruktur som säkerhetställer anläggningens långsiktiga funktion.

I datamiljö ställs höga krav på stabil temparatur och luftfuktighet. Behovet av kylning är avgörande för en datahall detta ställer höga krav på en bra energioptimerad lösning som som skall fungera tillfredställande året om.

Processkyla och Industrikyla

Vi utför service samt installation av alla typer av kylanläggningar klimatkammare klimatskåp.

 

Värmepumpar

Investering i en värmepumpsanläggning som är rätt dimensionerad och installerad sänker dina elkostnader.

Vi kan erbjuda värmepumpar för att ta tillvara energin som finns i marken i berg och i luften.